01 octubre, 2009

PRESENTACIÓ DE LA MIRADA TÀCTIL AL MUSEU DE GRANOLLERS

Avui, dijous 1 d'octubre, es presenta el mòdul multisensorial del projecte
La Mirada Tàctil al museu de Granollers.

La proposta del mòdul multisensorial de Granollers ens presenta una
interpretació del territori, la societat i l'economia local, des de l'època
romana fins a la medieval, a partir d'una mirada tàctil a tres peces
emblemàtiques del Museu: el vas apol·linar, la testa del déu Bacus i la
mesura de gra.

El vas apol·linar ens descriu la xarxa viària de la civilització romana.

El cap del déu Bacus, la vessant artística del món romà. Podrem tocar una
petita peça escultòrica que és un reflex del refinament social en què es
vivia.

La mesura de gra, un element emblemàtic de Granollers i del seu mercat. La
peça és una reproducció de l'antiga mesura de Gra del mercat en ús des del
1700 i que ens substituïa una anterior més antiga i documentada des del
segle XI. Era una peça clau de la metrologia del comerç local medieval i
modern.

Les peces són reproduccions dels objectes originals i poden ser
manipulades per els visitants per permetre la lectura tàctil, alhora la
seva alçada
permet una exploració còmoda pels visitants amb cadires de rodes.

Museu de Granollers
c. d'Anselm Clavé, 40
93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat
www.museugranollers.cat