04 septiembre, 2012

Accessibilitat a les biblioteques de Barcelona

Biblioteques i IMD informen sobre els serveis per a persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats visuals o auditives que s'ofereixen a les biblioteques de Barcelona
 
publicat el 25/07/2012 a les 12:55 h al web www.bcn.cat/accessible
 
 
 
 
El Consorci de Biblioteques i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat han elaborat una relació de tots els serveis i recursos que les biblioteques públiques de la ciutat posen a disposició d'aquells usuaris amb mobilitat reduïda o dificultats visuals o auditives
 
L'aposta per l'accessibilitat és una de les prioritats de les biblioteques. La seva missió és arribar al conjunt de la ciutadania i aconseguir que no hi hagi cap col•lectiu que, per algun tipus de dificultat, no les pugui utilitzar.
 
En aquests moments, totes les biblioteques són accessibles a persones amb mobilitat reduïda i disposen de recursos d'amplificació de lectura (lupes de mà). La resta disposen de diferents mitjans tècnics i ajudes d'utilitat per a persones amb dificultats visuals o auditives.
 
Per tal que totes les persones amb dificultats comunicatives o de mobilitat en tinguin coneixement, recentment el Consorci de Biblioteques i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat han elaborat una relació de tots els serveis i recursos que les biblioteques públiques de la ciutat posen a disposició d'aquells usuaris amb mobilitat reduïda o dificultats visuals o auditives. Aquesta relació es farà arribar de manera expressa a totes les persones amb discapacitat registrades a l'IMD per tal que tothom en tingui coneixement.
 
Per poder disposar dels serveis i recursos de les biblioteques públiques de Barcelona cal tenir el carnet de biblioteca, que és gratuït. Aquest és un tràmit que es pot fer per Internet o a qualsevol de les biblioteques de la xarxa. Més del 50 % dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona tenen ja aquest carnet.
 
Els serveis dels quels es poden beneficiar les persones amb mobilitat reduïda o dificultats de visió o auditives a les biblioteques de Barcelona són els següents:
 
Servei de préstec a domicili
 
Amb aquest servei, que presten voluntaris de Biblioteques de Barcelona, es facilita la lectura a persones amb mobilitat reduïda, malalties cròniques o períodes llargs de convalescència.
 
Servei de lectura a domicili
 
També gràcies a la col•laboració de persones voluntàries es poden fer sessions de lectura en veu alta de qualsevol obra seleccionada que acosten la lectura a les persones amb dificultats lectores o de visió.
 
Fons documentals per a persones amb dificultats de visió
 
Audiollibres: llibres en format CD que poden ser descarregats gratuïtament en diferents suports des de http://www.audiomol.com/diba/.
 
Llibres en lletra gran: llibres impresos amb una tipografia més gran de l'habitual per facilitar-ne la lectura.
 
Llibres de lectura fàcil: llibres elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores.
 
Pel•lícules amb àudiodescripció
 
Recursos materials per a persones amb dificultats de visió
 
A part de les lupes de mà que es troben a les 38 biblioteques de la Xarxa, algunes biblioteques disposen també de lupes de taula (tele lupes), impressores, lectors i escàners que permeten l'accés a la informació a aquells usuaris amb dificultats de visió. Algunes biblioteques també ténen convertidor del text en veu o equips de magnificadors de pantalla i el programari Jaws instal•lat en un ordinador.
 
Biblioteques de Barcelona ha iniciat una experiència pilot a la Biblioteca de Vapor Vell i a la Biblioteca Bon Pastor amb la retolació en Braille de la col•lecció de música. Aquesta iniciativa facilita la selecció de música a persones cegues.
 
Fons documentals i recursos materials per a persones amb discapacitats auditives
 
Algunes biblioteques de la Xarxa tenen senyalitzada la col•lecció de contes amb llengua de signes i la majoria d'auditoris i sales polivalents disposen d'anell magnètic, un sistema que fa que el so arribi directament a les pròtesis auditives de les persones que les utilitzen.
 
Biblioteques de Barcelona també disposa d'un servei de traducció a llengua de signes per a qualsevol activitat de la programació cultural o formativa, servei que pot ser sol•licitat per les persones interessades.