17 noviembre, 2007

Celebrem 15 anys d'ACIC

L’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) celebra el seu quinzè aniversari

Ja fa 15 anys que des de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) treballem amb insistència per tal d’avançar cap a una societat en la qual les persones cegues i deficients visuals tinguem garantida la igualtat d’oportunitats d’una manera plena. Treballem per fer possible aquest objectiu des de diferents àmbits: la reflexió, l’elaboració i defensa de propostes concretes, la participació en comissions de treball i patronats, la denúncia pública de discriminacions, la defensa de modificacions legislatives, la realització de campanyes de sensibilització social, etc. El balanç de la feina feta és, sens dubte, positiu però som conscients que ens en queda molta per fer. La lluita per una societat sense barreres de cap tipus, en la qual es garanteixin els drets fonamentals de tota la ciutadania és una lluita difícil, de vegades dura, però necessària. Tot allò que hem assolit durant aquests anys ens serveix per seguir treballant amb idees i energies renovades.

Us convidem, doncs, a celebrar amb nosaltres aquests primers 15 anys de vida de l’ACIC amb dos actes públics en els quals presentarem el documental “Per una cultura a l’abast de tothom” que, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, hem elaborat per difondre quines són les necessitats bàsiques que tenim les persones amb discapacitat visual pel que fa a l’accés a la cultura i exposar les estratègies que ens en poden garantir l’accessibilitat.

Etiquetas: