16 enero, 2008

Ja tenim vot accessible!

Durant els darrers quatre anys, hem estat reivindicant la necessitat d'implantar al nostre país, un sistema de vot accessible en Braille, que garantís l'exercici del dret al vot de manera autònoma i secreta al nostre col·lectiu, amb igualtat amb la resta de ciutadans, sense necessitat d'una persona de confiança tal i com preveia la llei fins al  moment.
 
Després de l'esforç d'aquests anys, el passat mes d'octubre, el Parlament Espanyol va aprovar una reforma de la Llei Electoral, que va suposar el reconeixement legal d'aquest dret, a l'article 87.2, i l'autorització al Govern per elaborar un procediment que ho garantís.   Complint aquest reglament, el Govern va dictar el passat 7 de Desembre, el RD. 1612/07, en el qual es regula la implantació del procés.
 
Així doncs, el Govern aplicarà per primera vegada a la història democràtica, aquest procediment de vot accessible, a les Eleccions Generals i al Parlament andalús del proper 9 de març
 
El procediment establert, consisteix en posar a disposició de l'elector invident que ho sol·liciti, al propi col·legi electoral, a més de les paperetes i sobres convencionals de votació, que no s'alteren ni es substituixen, una documentació complementaria en Braille (sobres i plantilles), que permetran a la persona invident o amb deficiències visuals identificar i triar per si mateix, la candidatura de la seva preferència, i exercir el seu dret al vot amb total normalitat i privacitat.