06 mayo, 2009

Apsocecat, construint un futur per a les persones amb Sordceguesa

Associació Catalana pro persones sordcegues
c/Joanot Martorell, 25 Local 1
08014 Barcelona
Telf. +34 93 331 73 66
Fax +34 93 331 42 20
Mòbil / SMS +34 678 71 26 19
www.apsocecat.org
apsocecat@apsocecat.org

Els principals problemes de les persones amb Sordceguesa són la manca
d'accés a la informació i l'autonomia personal.
Per compensar, en el possible, aquestes dificultats cal que professionals
específics "mediadors en Sordceguesa" intervinguin un a un amb cada persona
amb sordceguesa, en totes les activitats i programes i en tots els àmbits
(Escola, Centre, Residència, Treball, Oci, Llar, ...)
Aquest professional també ha d'ajudar a reforçar els coneixements i
competències tant de la resta de professionals implicats com dels familiars
i altres cuidadors relacionats.
APSOCECAT vol incorporar "Mediadors en sordceguesa" com a "Assistents
personals" per a totes les persones amb Sordceguesa.

Guia abreujada per a detectar casos de sordceguesa

Les persones poden ser considerades com a sordcegues si la combinació de
deficiència visual i auditiva li causen dificultats amb la comunicació,
l'accés a la informació i la mobilitat. Moltes de les persones identificades
com a discapacitats d'aprenentatge, plurideficients o amb problemes
associats a la edat poden també patir sordceguesa.

Una forma simple per a ajudar als no especialistes en la detecció de la
sordceguesa és l'ús de descriptors, un per a persones amb sordceguesa
congènita (de naixement) i l'altre amb adquirida.

A Catalunya hi ha més de 2.800 persones amb sordceguesa. La majoria són
desconeguts pels serveis socials competents. Dels qui estan amb contacte amb
els serveis socials, la majoria no estan identificats com a persones amb
Sordceguesa ni estan rebent serveis apropiats.

Descripció per a Sordceguesa congènita

Les persones nascudes amb deficiència auditiva i visual alhora poden
presentar qualsevol de les següents característiques

- Cap resposta al so i/o a la llum.
- Defensivitat tàctil - evitant el tacte (nens, especialment els petits).
- Problemes amb el contacte visual/participació social en una edat pregona.
- Lentitud desenvolupant i generalitzant habilitats (nens).
- Adoptant una postura inusual per a realitzar tasques - utilitzant la resta
auditiva o visual excèntricament (nens).
- Dificultat en entendre el sentit del món al seu voltant.
- Retard del desenvolupament.
- Desenvolupament de mètodes de comunicació personals.
- Comportaments repetitius (estereotípies).
- Comportament agressiu amb ells mateixos o els altres.
- Retraïment / aïllament.
- Ús de l'olfacte, sabor, tacte per a obtenir informació.


Descriptors per a Sordceguesa adquirida

Les persones que adquireixen la deficiència auditiva i /o visual tard en la
vida poden presentar qualsevol combinació de entre les següents
característiques:

Audició

- No resposta quan es parla des de darrere.
- Necessitat de tenir la televisió / radio / estèreo més alta del que és
necessari pels altres.
- Dificultat en seguir la conversa de persones o accents desconeguts.
- Dificultat en seguir els canvis d'orador durant una conversa.
- Manca de consciència de sorolls a fora de l'ambient immediat, per exemple
obres a l'edifici, soroll de trànsit, etc.
- Tendència de retirar-se de la interacció social
- Ajuts tècnics per a persones amb discapacitat auditiva (audiòfons, I.C.,
bucles magnètics, FM, etc.)
- Queixes que tothom mastega o parla massa de pressa.

Visió

- Necessitat de llum addicional.
- Manca de consciència dels canvis de posició dels altres.
- Impossibilitat de trobar objectes fora del seu lloc habitual.
- Ús inusual del tacte en suport a la mobilitat o tasques.
- Dificultats causades pels canvis en el nivell de la llum.
- Dificultat o reticència amb llocs i rutes no familiars i/o
amb lluminositat pobre.
- Dificultats en reconèixer persones conegudes fins que es presenten
dificultats amb la televisió i els diaris.