01 abril, 2009

PROSPECTES i COMPOSICIÓ DE MEDICAMENTS, ACCESSIBLES

Pensem que pot ser de l'interès general saber que en el web de l'"Agencia
Española del Medicamento" hi ha penjats els prospectes i la composició de
molts dels medicaments autoritzats, sinó de tots.

aquí teniu l'enllaç que us durà directament al cercador de "medicamentos de
uso humano":

https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm