06 noviembre, 2009

ETIQUETAT ACCESSIBLE

En aquest any del bicentenari del naixement de Louis braille, l'Associació
catalana per a la Integració del Cec vam fer una sèrie de propostes per a
fomentar l'ús del sistema Braille en diversos àmbits de la vida quotidiana.
Aquestes propostes es van traslladar a polítics i institucions per mitjà
d'un punt de llibre.

Com a resultat d'aquesta campanya i d'entrevistes amb grups polítics, volem
posar en el vostre coneixement que fa poc s'han registrat al Congrés dels
Diputats dues proposicions no de llei (una en el ple i l'altre en la
Comissió de Discapacitat) i una proposició de llei a instància del grup
parlamentari d'"Izquierda Unida", Iniciativa Catalunya Verds y Esquerra
Republicana, que expressa la necessitat d'etiquetat de productes
d'alimentació i de productes perillosos en sistema braille a fi de facilitar
la seva identificació, així com poder accedir a la data de caducitat i
altres dades rellevants si fós el cas.

El text de la proposició no de llei està publicat al següent enllaç:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLSTBASE=p
uw9DOCS=1-1DOCORDER=LIFOQUERY=%28CDD200910300282.CODI.%29#(Página10)

Des de l'A.C.I.C. pensem que l'etiquetat accessible dels productes suposaria
un pas molt important per a l'autonomia personal i el reconeixement del dret
a l'accés a la informació en igualtat de condicions com a consumidors.