13 diciembre, 2009

L'ACIC denuncia perills en l'estructura constructiva de la línia 9 per a les persones cegues

 
Les parets còncaves de les andanes suposen un obstacle insalvable amb el bastó
 
L'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) celebra l'ampliació de la xarxa del transport públic de Barcelona ja que considera que és sempre necessari per a tots els ciutadans i en especial per als que no poden conduir cap tipus de vehicle, a més de ser una bona mesura per a la conservació del medi ambient.
 
Tot i així, i considerant molt positivament les bones pràctiques d'accessibilitat que s'han tingut en compte en el disseny de la línia 9 inaugurada avui com puguin ser els encaminaments tàctils per tal de ser seguits amb el bastó els ascensors amb veu i retolats en Braille com ja és habitual  o la lletra amb colors contrastats de les indicacions, Denuncia un error greu en tres de les cinc estacions obertes que pot ser un perill per a la mobilitat de les persones cegues a les andanes.
 
Es tracta de les parets d'aquestes, dissenyades no de forma recta sinó corbada de manera que una persona amb discapacitat visual pot acostar-s-hi sense adonar-se que hi ha un obstacle perillós amb el que pot colpejar-se el cap. El bastó no pot detectar els obstacles enlairats i això suposa per tant una barrera arquitectònica greu.
Inclòs les persones vidents o invidents indistintament poden colpejar-se quan s'aixequin d'estar assegudes en alguns dels bancs.
 
La llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, preveu al seu article 6:
 
"La construcció, ampliació i reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s'efectuaran de forma que resultin adaptats per a persones amb limitacions".
 
En aquest sentit, Segons les normes d'accessibilitat a l'edificació, recollides al Decret 135/1995, de 24 de març, que desenvolupa la llei esmentada anteriorment, es considera que un itinerari per estar adaptat "ha de tenir una amplada mínima de 0,90 i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 m".
 
Per aquest motiu, l'Associació Catalana per a la Integració del Cec demana mesures per a les estacions encara no inaugurades i per a les que ho han estat avui ja que, tot i ésser difícil de resoldre totalment, cal posar algun tipus de precaució per tal de garantir la seguretat dels usuaris cecs de la nova línia de metro en igualtat de condicions.
 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb el departament de comunicació de l'entitat: