21 abril, 2010

Girona Decideix facilita el vot secret a les persones cegues

 
L'ACIC ha assessorat en aquest procés per tal de garantir una votació autònoma per part de les persones que ho requereixin
 
 

La plataforma Girona Decideix repartirà el dia de la consulta independentista butlletes en Braille per permetre que els invidents puguin exercir el dret al vot secret. A cadascun dels dinou col·legis electorals que hi haurà a la ciutat es repartiran uns kits de votació especials, que constaran d'un sobre gran, a l'interior del qual hi haurà un altre sobre estàndard de votació, i dos més que contindran els dos vots possibles amb una etiqueta en Braille que identificarà si es tracta de la butlleta del 'Sí' o de la del 'No'. L'entitat ha obert un nou punt d'informació al carrer Argenteria per continuar la tasca informativa els dies previs a la consulta.

Els kits que es repartiran als col·legis electorals contindran una etiqueta en Braille que permetrà al votant identificar el 'Si' o el 'No', de manera que la persona invident només haurà de seleccionar quina butlleta li interessa, posar-la en el sobre de votació, i introduir aquest dins l'urna corresponent.

A més, Girona Decideix també ofereix la possibilitat de recollir a domicili el vot d'aquelles persones que, per problemes de mobilitat, no es puguin desplaçar als col·legis electorals.