16 enero, 2008

Saps com demanar el vot accessible?

Per utilitzar el procediment de vot accessible, els interessats hauran de sol·licitar-ho entre els dies 15 de Gener i 11 de Febrer, al telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000, a on també s'informaran de les candidatures i del funcionament del sistema.
 
Les persones que ho sol·licitin, hauran de facilitar en aquest telèfon, el seu nom i cognoms, DNI i domicili, i declarar ser afiliats a ONCE o tenir reconegut un 33% de discapacitat, i conèixer el Braille. El Ministeri facilitarà al sol·licitant el pack vot accessible, al Col·legi Electoral a on li correspongui votar, el mateix dia de les eleccions, i habilitarà un espai per la manipulació en privat de la documentació, i la preparació del vot.
 
Per a més informació sobre les característiques i el funcionament del sistema podeu visitar l'apartat corresponent de la web dedicat a explicar el procediment:
 

Etiquetas: