08 julio, 2009

GREC 2009

Els dies 24 de julio i 1 d'agost es realitzaran les sessions accessibles
dels
espectacles Edipo, una trilogia , amb la direcció de Gerorges Lavaudant i
Don Carlos amb la direcció de Friedrich Von Shiller.

És molt important que a l'hora de comprar les localitats dels espectacles,
es tingui en compte que no s'han de demanar les localitats que estan dins
de l'àrea d'influència de l'anell magnètic, que són els seients senars de
la part central, ja que pot haver-hi interferències amb els aparells
d'audiodescripció.

Les entrades es poden adquirir al telentrades.