30 marzo, 2011

Barcelona Decideix amb Vot accessible a la consulta del 10 d'abril i també en el vot anticipat

Barcelona decideix, amb la col•laboració logística de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec, vol fer accessible la consulta del 10 d'abril a la ciutat i el vot anticipat a les persones cegues que desitgin exercir el seu dret a vot amb plena autonomia.

 

La consulta popular sobre la independència de Catalunya és una iniciativa ciutadana i popular que promou que el poble català exerceixi el seu dret democràtic de decidir, dret universal de tots els pobles reconegut per les Nacions Unides.

 

La pregunta que es fa a tots els barcelonins i barcelonines és: "Està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?"

 

Per al vot anticipat, fins al proper dia 7 d'abril, s'han habilitat dos punts de votació on les persones que ho necessitin podran utilitzar un kit de vot accessible en el moment de la votació.

 

No caldrà cap sol•licitud prèvia, només presentar-se als punts que es concreten al final d'aquesta nota dins els horaris especificats, i demanar un kit de vot accessible. Els voluntaris lliuraran a la persona un sobre gran que conté:

-                     2 sobres de dimensió diferent al sobre de votació. Un amb l'etiqueta en Braille que dirà Sí i contindrà una papereta del Sí. Un altre amb l'etiqueta No, també en Braille, amb una papereta del No.

-                     1 sobre sense cap etiqueta que serà el de votació, on la persona votant introduirà la papereta que hagi escollit i extret del sobre etiquetat.

 

Recordeu que poden votar tots aquells que resideixin a Barcelona i siguin majors de 16 anys, acompanyats del DNI o document acreditatiu pertinent, en cas de persones no considerades ciutadanes de l'estat espanyol.

 

Per al dia 10 d'abril, com a mínim una taula de cada districte disposarà de kits de vot accessible. Aquestes es concretaran d'aquí a pocs dies.

 

D'altra banda, les entitats o persones que ho requereixin podran sol•licitar la presència d'un fedatari en un moment concret als seus domicilis o seus socials, per tal que reculli vots a persones que no puguin desplaçar-se. Podeu demanar el vot fedatari trucant al 667419131.

 

Aquests són els punts i horaris de vot anticipat on trobareu kits de vot accessible:

 

Avui-El Punt

C. Tàpies, 2

de dilluns a diumenge de 8h a 19h

 

Cafeteria "La Joia del Call"

Placeta Manel Ribé, 3

de dilluns a divendres de 8h a 13.30h i de 14.30h a 20h

 

Per a més informació sobre la consulta, entreu al web www.barcelonadecideix.cat

 

Us preguem que feu difusió d'aquesta informació.