30 junio, 2010

S'aprova el Codi de consum de Catalunya amb importants avenços respecte als consumidors amb discapacitat

L'ACIC ha aportat propostes de millora durant el procés de redacció de la norma que avui s'ha aprovat al Parlament
 
 

El Parlament ha aprovat avui el Codi de Consum de Catalunya, una nova llei de protecció dels consumidors que per primer cop té en compte les necessitats de les persones amb discapacitat.
 
L'Associació Catalana per a la Integració del Cec, ha pogut aportar, gràcies a la bona disposició de Departament d'economia i Finances de la Generalitat, les seves propostes al procés d'el•laboració d'aquesta norma, per millorar la protecció de les persones consumidores que tinguin alguna discapacitat.
 
Tot i que el projecte de llei inicialment gairebé no contemplava aspectes sobre la discapacitat, s'ha aprovat un text que suposa un avenç molt important en favor de la protecció d'aquest col•lectiu de consumidors.
 
Enumerem els punts que considerem més destacables
 
1. La llei introdueix el concepte d'informació accessible, referit especialment a persones amb discapacitat sensorial.
2. L'accessibilitat en general, per tal de facilitar el Consum responsable a les persones amb discapacitat.
3. És consideren els discapacitats com un col•lectiu d'especial protecció, i en aquest sentit és garanteix, per una banda, l'accés adequat a la informació sobre béns i serveis, i per l'altra, el ple exercici i gaudi dels drets i garanties reconeguts en aquesta llei, en igualtat de condicions amb la resta de consumidors.
4. Es reconeix com a principi general, l'obligació de garantir a les persones amb discapacitat, l'accés a la informació sobre béns i serveis, en especial la que afecta la seva salut i seguretat. En aquest sentit, s'obliga als poders públics a fomentar la inclusió del braille en l'etiquetat dels béns.
5. S'obliga a les empreses de serveis bàsics, a facilitar a petició de l'interessat, els contractes d'adhesió en formats que siguin accessibles.
 
Des de l'A.C.I.C. valorem molt positivament l'aprovació del Codi de Consum de Catalunya, ja que suposa un pas important en la protecció dels drets i en favor de la igualtat de les persones amb discapacitat en les relacions de consum. En aquest sentit, s'han posat les bases per a un futur desenvolupament legislatiu més detallat, que ajudi encara més en la eliminació de les barreres de comunicació i accés a la informació, que són les que afecten més el col•lectiu de persones amb discapacitat visual.
La normativa que avui s'ha aprovat ha de servir com a punt de partida per a una notable millora dels serveis i una garantia dels drets dels consumidors cecs o amb baixa visió que fins ara no existien. Esperem que el desenvolupament de les mesures que puguin aprovar-se a partir d'aquest gran pas no es facin esperar i segueixin aquest camí.
 
D'altra banda, l'ACIC espera que, en la mateixa línia de garantia de drets i de protecció de la salut dels consumidors invidents o amb baixa visió,  el decret estatal que s'aprovarà previsiblement al setembre d'aquest any per part del govern central i que farà referència a l'etiquetat de productes en Braille apliqui aquest etiquetat a tots els productes que es puguin adquirir en un supermercat i no només als productes perillosos, com es desprèn de les recents declaracions de la ministra de Sanitat.
 

Per a més informació i/o entrevistes:
Meritxell  aymerich – 696 20 94 44
comunicacio@webacic.cat
 
Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC)