20 junio, 2010

vot accessible a les consultes del 20 de juny

Us recordem que avui, 20 de juny, a les consultes sobre la independència de Catalunya de les localitats de Mataró, Cerdanyola del Vallès, Esplugues i Cornellà, les persones que ho necessitin trobaran un kit de vot accessible per a garantir el secret del vot.
 
L'ACIC ha col·laborat en l'elaboració d'aquests materials així com en la formació dels voluntaris i en la difusió del mètode.
 
demaneu al vostre puntde votació el kit en Braille.