20 mayo, 2010

S'acompleixen 50 dies des de l'apagada analògica i la TDT encara no és accesible


Més de 60.000 usuaris amb discapacitat visual seguim sense poder gaudir de forma accessible de la TDT i utilitzar autònomament serveis que aquesta ofereix pensats per a nosaltres, com l'audiodescripció de pel•lícules o sèries
 
 
 Complerts els 50 dies des de l'apagada analògica definitiva a tot l'Estat, les persones amb discapacitat visual, segueixen sense poder gaudir de la televisió digital terrestre de forma autònoma i accessible, i no sembla que la solució estigui a prop.
 
Tot i els avantatges que el sistema d'emissió digital ofereix per a les persones amb discapacitat visual, i que alguns canals ja tenen, com és l'audiodescripció, resulta impossible per a una persona cega triar les opcions necessàries en els menús propis dels aparells de televisió. La multitud de canals existent, opcions de configuració i menús que incorporen aquests dispositius, agreuja la situació respecte a la televisió analògica.
 
Els fabricants dels dispositius de decodificadors de TDT no han inclòs opcions d'accessibilitat en el disseny. La normativa d'àmbit europeu no ha establert cap obligatorietat referent a això. Davant aquesta situació, el Ministeri d'Indústria, a través de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO), ha desenvolupat un programari lliure i gratuït per als fabricants de decodificadors de TDT que desitgin incorporar-lo als seus equips, que garanteix l'accessibilitat als menús i a la informació i serveis oferts per la TDT, mitjançant una síntesi de veu que guia a l'usuari en la navegació per les diverses opcions, i mitjançant la possibilitat de configurar la lletra contrastada i ampliable segons les necessitats de l'usuari. El desenvolupament és molt bo i operatiu, i ha estat provat durant aquests mesos en prototips amb excel•lents resultats.
 
Segons fonts oficials, alguns fabricants estan treballant amb l'INTECO per a ajustar i integrar el programari en els seus equips, però tot i això, fins al moment no hi ha possibilitat de disposar en el mercat d'un decodificador accessible, ni hi ha dates previstes per a poder-ho fer.
 
Paral•lelament, el Govern, mitjançant el Pla Avança, ha distribuït 133.000 decodificadors sense opcions d'accessibilitat, entre persones grans i persones amb discapacitat.
 
El Govern ha convocat recentment un nou concurs públic per a adquirir decodificadors que incorporin opcions d'accessibilitat, amb un pressupost de 433.000 euros. Aquest fet el valorem com a positiu, tot i que els terminis encara seran llargs, i tampoc és garantia que finalment hi hagi decodificadors accessibles, ja que el concurs pot quedar desert.
 
ERC planteja una pregunta a la Comissió Europea referent a aquesta problemàtica
 
L'eurodiputatt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha presentat una pregunta a la Comissió Europea plantejant la necessitat de regular l'obligació d'un disseny universal i accessible dels decodificadors de TDT en tota la Unió Europea.
 
Des de la Associació Catalana per a la Integració del Cec (A.C.I.C), no entenem per quina raó les empreses fabricants no han tingut en compte el disseny universal i accessible dels decodificadors de TDT, per a garantir el seu ús a tots els ciutadans. Tampoc entenem l'escàs interès mostrat en la incorporació del programari dissenyat per l'INTECO. No comprenem l'aparent improvisació en la recerca de solucions, quan fa anys que estava prevista la data definitiva de transició al nou sistema.
 
Així mateix, des de la ACIC esperem que les solucions finals no comportin un cost excessiu per als usuaris, en el cas d'haver d'adquirir decodificadors de gamma mitja o alta que siguin els únics, que per les seves característiques, suportin accessibilitat. Per això, valorem positivament l'esforç per desenvolupar el programari lliure de l'INTECO, i esperem que el concurs convocat, comenci a avançar en la solució del problema, encara que des de la nostra entitat, creiem que la solució passa per una normativa europea, que obligui als fabricants a un disseny universal dels decodificadors.
 
Per a més informació i/o entrevistes: Meritxell Aymerich responsable de comunicació de la A.C.I.C., Asociació Catalana per a la Integració del Cec Tel.: 696 20 94 44
E-mail: comunicacio@webacic.cat
O Xavi Blanch, bicesecretari de l'entitat: Tel.: 680 15 58 54.