18 noviembre, 2010

El Conseller de Governació i Administracions Públiques ha presentat el procediment de vot accessible per a persones cegues

El proper 28 de novembre les persones cegues podran votar de forma secreta i autònoma, però la regulació vigent encara no preveu aquesta possibilitat per a les eleccions municipals
 
 
 
Barcelona, 17 de novembre de 2010
 
 
 
Aquest matí, el Conseller de Governació i Administracions públiques, Jordi Ausàs, ha presentat el sistema que  permetrà que les persones amb discapacitat visual puguin exercir el seu vot de forma secreta i autònoma per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya.
 
El Conseller ha "agraït a totes les entitats de cecs de Catalunya per la seva col·laboració per tal que el sistema funcioni correctament i per la difusió que s'ha fet entre els socis d'aquesta possibilitat" i ha explicat detalladament en què consisteix el sistema (veure la part final d'aquesta nota en que s'especifica el procediment).
 
D'altra banda, ha confirmat que "207 persones han sol·licitat el kit, 117 més que a les eleccions europees".
 
 
 
A l'acte també ha intervingut el president de la comissió Braille Espanyola que ha remarcat que "el sistema Braille no és una llengua sino un sistema de lectoescriptura que  no eés contraposat a la tecnologia" i que "la Comissió Braille homologa el contingut correcte del kit de vot accessible". També ha afegit que "la modificacio de la llei electoral per tal que el vot accesible sigui possible ha estat gràcies al món associatiu".
 
 
 
Eleccions municipals sense regulació
 
Des de L'associació Catalana per a la integració del Cec, com a impulsors d'aquesta reivindicació i de la modificació de la llei electoral que ha fet possible el vot secret per a les persones cegues, valorem molt positivament la possibilitat de votar autònomament fins al moment a les eleccions generals, europees i autonòmiques, però recordem amb preocupació que les eleccions municipals estan encara per regular.
 
 
 
Una proposició no de llei aprovada recentment pel Congrés dels Diputats condiciona la posada en marxa d'un sistema de votació accessible per a les municipals a un informe d'avaluació dels comicis celebrats fins al moment amb aquest procediment de vot accessible.
 
 
 
Aquesta avaluació pot produir un pas enrere en la garantia del dret de vot de les persones cegues, ja que es podria donar la situació que a les eleccions municipals no es pogués votar de forma secreta i accessible. En tot cas, l'avaluació del sistema no pot condicionar la garantia d'aquest dret fonamental i no es pot fer en termes econòmics o de nombre d'usuaris ja que només que una persona ho necessités caldria proporcionar-li la possibilitat de votar lliurement.
 
 
 
 
 
La difusió ha estat incompleta
 
 
 
La difusió que haurien de fer les institucions públiques, segons obliga la Llei Orgànica de Règim electoral General i el Reial Decret 1612/2007, de 7 de desembre, en l'article 3 d'aquest, s'ha fet, en el cas de les eleccions autonòmiques catalanes, de manera incompleta, fet que l'ACIC va fer saber al Síndic de Greuges.
 
 
 
Durant els dies que era possible sol·licitar el kit de vot accessible (del 5 d'octubre a l'1 de novembre) només es va anunciar aquest fet als mitjans de comunicació radiofònics públics  i premsa escrita l'ultima setmana, i es va deixar de banda incomprensiblement la televisió, mitjà que arriba a gran part de la població.
 
 
 
L'acte d'avui és, segons el parer de l'entitat, necessari per a donar a conèixer el sistema però considerem que s'hauria d'haver produït durant aquest període en el que les persones cegues podien demanar el vot accessible per al seu col·legi electoral. A data de 17 de novembre això ja no és possible i la premsa se'n farà ressò igualment. Aquest fet hagués ajudat a donar a conèixer la possibilitat i els terminis de sol·licitud del vot en Braille a les persones cegues que ho desconeguessin i hagués, sens dubte, augmentat la xifra de sol·licitants, que en aquests comicis han estat 207 persones.
 
 
 
Aquesta xifra ens sembla molt positiva, tot i que remarquem novament la necessitat de no caure en la valoració numèrica que va en detriment de la garantia dels drets dels ciutadans i que podria perjudicar la valoració del sistema com a positiu i conseqüentment la manca de regulació de les municipals.
 
 
 
 
 
Novetats del vot accessible a les eleccions catalanes
 
 
 
Com a novetat i per primer cop en la història del vot accessible a l'estat, la generalitat ha ofert per primera vegada la possibilitat de sol·licitar el kit de vot accessible per Internet a més de telefònicament i es van fer arribar en sistema Braille notes informatives a les entitats de persones cegues per tal que en fessin difusió entre els seus socis.
 
 
 
 
 
Sistema de vot accessible
 
 
 
Aquest sistema permet a les persones cegues o deficients visual votar de forma secreta, mitjançant un kit de votació que consta de tants sobres com candidatures concorren, els quals estan etiquetats en Braille i al seu interior hi ha la papereta corresponent a cada partit polític. D'aquesta manera, l'elector amb discapacitat visual només ha de seleccionar el sobre, extreure la papereta i introduir-la al sobre de votació normalitzat.
 
 
 
 
 
Per a més informació sobre la història de la reivindicació:
 
 
 
 
Per a dades sobre l'associació:
 
 
 
 
 
 
Per a qualsevol aclariment, declaracions/oentrevistes:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Aymerich, responsable de comunicació de l'entitat: 696209444
 

Etiquetas: