10 mayo, 2013

Vols jugar a la gallineta cega a la cuina?

Confondre brics i llaunes o ignorar la data de caducitat d’un aliment és un fet que pateixen freqüentment les persones cegues
L’ACIC intensifica la seva campanya per aconseguir l’etiquetat en Braille dels productes d’ús quotidiàLa campanya es basa en propostes d’esmenes a la llei d’accessibilitat i en la concienciació social a través de stands lúdics que mostren aquesta necessitat mitjançant la participació de petits i gransBarcelona, 08 de maig de 2013“Vols jugar a la gallineta cega per la cuina?”Aquesta és la pregunta que trobaran en un cartell els ciutadans que passin pel stand 155 del Passeig Nadal 13 de Sant Feliu de Llobregat els dies 10, 11 i 12 de maig, durant els quals es celebra la Fira Internacional de Roses d’aquesta població.L’Associació Catalana per a la Integració del Cec vol posar de manifest, de manera lúdica i amb l’objectiu de conscienciar la població, que els aliments i productes perillosos així com els de neteja o igiene personal haurien de tenir etiquetes en Braille per tal que les persones cegues no els confonguin, puguin escollir amb autonomia quins volen consumir en cada moment i no estiguin exposades a cap perill tant pel consum d’aliments que puguin provocar al•lèrgies a certes persones com pel fet de desconèixer la seva caducitat.Actualment els medicaments ja compten amb etiquetat Braille gràcies a una directiva europea, però els alimentaris o d’altre índole només en tenen si el fabricant decideix, per pròpia voluntat, etiquetar-los amb aquest codi de lectoescriptura.La legislació bigent és ambigua en aquest sentit i es podria resumir de la següent manera:1. La llei de consum de Catalunya, en el seu article 122-1 apartat 5, estableix l’obligació de l’Administració de fomentar la inclusió del braille en l’etiquetat de productes.

2. L’actual llei d’accessibilitat de 1991, i el seu desenvolupament, no regulen aquesta qüestió.

3. El projecte de llei d’accessibilitat que actualment es trova en discusió parlamentària, aborda el tema de manera imprecisa a l’article 23.2, i l’ACIC hi ha presentat una esmena en aquest sentit.El text que s’està discutint a la nova llei d’accessibilitat, al seu article 23.2 diu concretament:“Reglamentàriament s’han d’establir les condicions d’accessibilitat que han de tenir els productes d’ús públic per facilitar el seu ús a les persones amb discapacitat i les mesures perquè, progressivament, els productes de consum incorporin criteris de disseny per a tothom i s’adoptin sistemes que permetin a les persones amb discapacitat visual identificar dades essencials per a la seva utilització segura, com ara la caducitat de productes peribles”.L’ACIC considera que aquesta redacció és ambigua i que la nova llei d’accessibilitat, si no incorpora l’esmena presentada, seria menys garantista que el propi codi de consum català i per aquest motiu proposem la següent esmena:23.2 « Reglamentàriament s'establiran les condicions d'accessibilitat que han de tenir els productes d'ús públic per facilitar el seu ús a les persones amb discapacitat, i les mesures perquè, progressivament, els productes de consum incorporin criteris de disseny per a tothom. Concretament els productes perillosos, així com els alimentaris, han de disposar d'un etiquetatge en braille, o de sistemes alternatius d’acces a la informació, que permetin a les persones amb discapacitat, identificar dades essencials per a la seva utilització segura, com la seva composició, o la data de caducitat”.D’altres paísos com Portugal compten amb lleis que obliguen a les grans superficies a etiquetar els productes a demanda del consumidor en el mmoment de la compra i que garanteixen l’acompanyament de la persona cega que ho necessiti.El cap de semana vinent l’ACIC mostrarà, en un stand que recrearà una cuina i mitjançant jocs, quines són les dificultats que les persones cegues es troben en aquest àmbit i com s’ho fan per a solucionar-les. Aquesta acció ha és posible gràcies al suport de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.L’entitat pretèn conscienciar la ciutadania i als fabricants d’aquesta necessitat mentre arribi una normativa clara i contundent, i als polítics per a que aquesta legislació sigui una realitat ben aviat i qu es vetlli pel seu compliment.L’associació convida als mitjans de comunicació que ho desitgin a visitar el stand per a poder obtenir material gràfic (s’exposaran productes etiquetats en Braille i d’altres que no) i es repartirán alfabets i octavetes.Restem a la vostra disposició per a entrevistess o qualsevol aclariment per mitjà de correu electrònic, telefònic i presencialment al stand.Dades d’interèsDates: 10, 11 i 12 de maig de 2013

Horari: divendres de 18:00 a 22:00h, dissabte de 10:00 a 22:00h i diumenge de 10:00 a 20:00h.

Lloc: Stand 155 de la Fira Internacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat. Passeig Nadal 13.

E-mails: comunicacio@webacic.cat

acic@webacic.cat

Telèfons: 689069431 (móvil de l’entitat) 608038822 (José Ángel Carrey – president)

Twitter: @acicat

Facebook: www.facebook.com/acicat

www.webacic.catAsociació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC)