14 marzo, 2008

Guia en braille dels Ferrocarrils a l``area metropolitana de Barcelona

La Fundació de Cecs Manuel Caragol ha confeccionat un document que recull informació relativa al transport ferroviari en l'àrea metropolitana. Es tracta d'una guia amb els recorreguts de totes les línies de ferrocarril, tant urbà com suburbà, que tenen el seu origen i destí a l'àrea metropolitana de Barcelona, on s'inclouen les del metro
d'aquesta ciutat, totes les dels Ferrocarrils de la Generalitat, les de rodalies RENFE i les del Tram Baix i del Tram Besòs; És un document que reuneix una informació que en bona part era fins ara poc accessible per a les persones cegues i amb baixa visió, i que
fins ara no s'havia publicat de forma unificada; en ell hi trobareu també els telèfons i Web's d'informació de cada operador de transport, així com un resum dels horaris de totes les línies, i es pot descarregar directament   des d'aquesta adreça. 
http://www.funcaragol.org/ftp/manuales/ferambcn.zip 
  Actualment la guia està disponible a la  plana web de la FCMC per descarregar-la en forma d'arxiu per ser llegit directament a l'ordinador (format Microsoft
Word), i de fitxer per ser imprès en Braille quan es compta amb una impressora a l'efecte; aquelles persones que desitgin disposar d'ell directament en 
paper, s'entèn en Braille, i que no tinguin els mitjans per produir-lo elles mateixes, el poden demanar a la Fundació de Cecs Manuel Caragol des d'on se'ls facilitarà tot tenint en conte que cal un marge de temps   per a servir-lo ja que l'entitat conta   únicament amb els  recursos, propis
i una gran demanda els  podria saturar. El mail per sol·licitar-lo és:
mail@funcaragol.org
Preguem que feu difusió de l'existència d'aquest document entre aquelles persones que penseu els pot interessar. Moltes gràcies!