02 septiembre, 2008

Informació sonora als autobusos de Barcelona

SISTEMA D'INFORMACIÓ USUARI SIU
 
 Amb aquest nom, TMB designa el sistema d'informació sonora que està implantant als autobusos de Barcelona. El sistema consisteix en dos tipus d'informació:
- informació externa: quan l'autobús arriba a la parada i obre les portes, podem utilitzar el comandament dels semàfors per tal que un sistema verbalitzi de quina línia d'autobús es tracta i en quina direcció va. Per exemple:  se sentirà un missatge del tipus "línia 41, direcció Diagonal Mar". Per activar el missatge, cal prémer el mateix botó que s'utilitza per activar els semàfors.
- informació interna: dintre del  vehicle i sense que calgui activar res, sentirem un avís que indicarà la propera parada.
 Acontinuació consignem les línies en les quals està implantat el sistema segons la informació que ens ha subministrat TMB. La Companyia també ens ha informat que es preveu que l'any 2009 el sistema estigui instal•lat a tota la xarxa.
 
Línies en producció
 
47 - Pla. Catalunya- Canyelles.
32 - Estació de Sants -Roquetes.
24 - Paral.lel - Carmel.
74 - Zona Universitària - Fabra i Puig.
17 - Barceloneta - Av. Jordà.
10 - Pg. Marítim – Montbau.
19 - Port Vell - Sant Genís.
28 - Pl. Catalunya – Carmel.
41 - Pl. Francesc Macià - Diagonal Mar.
50 - Parc de Montjuïc - Trinitat Nova.
141 - Av. Mistral - Barri Besòs.
7 - Diagonal Mar - Zona Universitària.
34 - Sarrià - Pl. Virrei Amat.
43 - Les Corts - Sant Adrià.
33 - Zona Universitària – Verneda.
55 - Parc de Montjuïc - Pl. Catalana.
20 - Estació Marítima - Pl. Congrés.
 
 Des d'ACIC volem remarcar que s'han detectat diverses deficiències en el sistema les quals s'han comunicat a la companyia per tal que es corregeixin i s'ha demanat reiteradament que es treballi amb profunditat per millorar el sistema i agilitar els terminis d'implantació.
 Per valorar el funcionament d'aquest sistema l'ACIC està recollint informació sobre el seu funcionament a través d'una senzilla fitxa i ja es va fer un primer anàlisi de dades que es va presentar en una reunió de la Comissió de Transports de l'IMPD.