14 septiembre, 2010

La petició de regulació del vot secret per a les persones cegues per a les municipals no obté una resposta clara

La Comissió de Discapacitat del Congrés aprova una proposició no de llei que insta al govern a regular el vot secret per als invidents a les eleccions municipals
 
El vot secret per a les persones cegues està garantit actualment a tots els comicis menys en els municipals
 
 
Aquest matí, la Comissió de Discapacitat del Congrés dels Diputats ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei presentada per Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que insta al govern a regular un procediment de vot accessible per a les persones amb discapacitat visual per a les  eleccions municipals, en compliment de la legislació vigent.
 
Des de La reforma de 2007 impulsada per la nostra associació, la Llei Orgànica de Règim Electoral General preveu l'obligatorietat de garantir el vot secret a les persones amb discapacitat visual, i autoritza el govern a desenvolupar mitjançant Reial Decret el procediment. En aquest sentit, es va promulgar el Reial Decret 1612/2007, que va desenvolupar un procediment de vot accessible en Braille per a tots els comicis electorals, amb l'excepció dels municipals, que s'ha aplicat amb èxit ja en diverses ocasions. El mateix Reial Decret observava la necessitat de valorar l'experiència abans de regular el procediment de vot secret per a les municipals.
 
El text pactat i aprovat finalment subedita la regulació del procediment de vot accessible a la valoració dels comicis anteriors, que encara havent passat ja diversos mesos des dels últims i dos anys des de l'aprovació de la reforma de la Llei Electoral , no s'ha realitzat. El text deixa la porta oberta a que no es reguli el procediment i per tant que el dret de vot secret s'incompleixi per a les persones cegues en les eleccions més pròximes al ciutadà.
 
Des de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec, valorem positivament el text al qual han donat suport  els grups i esperem que això suposi un veritable impuls per a que en la màxima brevetat, el govern reguli el procediment de vot accessible i es pugui aplicar-se a les properes eleccions municipals. Tot i  així, i en vista del text aprovat, resulta necessari remarcar que no es pot condicionar-se la regulació del sistema de vot secret a la realització d'un informe de valoració, ja que la LOREG estableix l'obligatorietat de regular aquest procediment, i no contempla l'informe de valoració com un requisit previ. Per això, en cap cas no podria prevaler la previsió del Reial Decret per sobre de la previsió de la LOREG, ja que la primera és de rang inferior.
 
D'altra banda, la no regulació d'un procediment de vot accessible per a les pròximes eleccions municipals de maig de 2011, impediria novament el dret a vot secret de les persones invidents i suposaria un pas enrere en la garantia de l'exercici d'un dret fonamental, com és el sufragi, a més de crear una situació contradictòria, en poder votar en secret en uns comicis i en altres, no tenint especial incidència en les comunitats autònomes en les quals se celebren eleccions el mateix dia que les municipals.
 
Des de l'ACIC, davant de la proximitat de les eleccions municipals, realitzarem les accions necessàries perquè es garanteixi el vot secret i accessible a les persones amb discapacitat visual, com|com a ciutadans de ple dret, en igualtat de condicions que els altres i continuem|seguim, com sempre, oberts al diàleg amb partidios polítics i institucions que el recolzin.
 
Per a més informació sobre la història de la reivindicació:
www.votoaccesible.com
 
Per a dades sobre l'associació:
www.webacic.cat
 

Per a qualsevol aclariment, declaracions/oentrevistes:
 
José Ángel Carrey, vicepresident de l'ACIC i impulsor de la reivindicació: 608038822
 
Meritxell Aymerich, responsable de comunicació de l'entitat: 696209444
comunicacio@webacic.cat