19 marzo, 2008

Visita sensorial al Parc Arqueològic Mines de Gavà

Des del Parc Arqueològic Mines de Gavà informen que el proper diumenge 30 de març a les 12.30 h es realitzarà l'activitat: VISITA SENSORIAL.

En col·laboració amb la Diputació de Barcelona, el Parc Arqueològic ha instal·lat un nou mòdul sensorial amb el qual les persones invidents, podran viatjar a la prehistòria a través de les peces úniques que s'han trobat a les mines prehistòriques. Si vols aprendre a treure profit de tots
els teus sentits, participa en aquesta visita taller.
Activitat gratuïta. Tots els públics.
Parc Arqueologic Mines de Gavà
Carrer de Jaume I, 7
08850 - Gavà
Tel. 93 263 96 10
www.parcarqueologic.cat

14 marzo, 2008

Teatre accessible: Boscos endins de Dagoll Dagom

   
   Dagolll Dagom està representant al Teatre Victòria el seu nou musical, Boscos endins. En aquest cas, la gran novetat és que disposen d'un programa de
mà en braille en el qual hi figuren, a més a més de la fitxa tècnica bàsica i duna breu nota del director de l'espectacle, unes explicacions bàsiques de
l'escenografia i d'efectes visuals que ajuden a seguir l'obra. Es tracta d'una novetat i d'una prova que caldrà valorar. Cal remarcar que l'ACIC consta en aquest
programa com a entitat que ha col·laborat en aquesta versió i en l'elaboració de les explicacions que hi figuren. Com Access s'ha encarregat d'editar la versió en
braille. La Companyia també fa l'oferta de poder veure l'escenari després de la representació sempre que ho sol·liciti un grup de persones amb antel·lació.
    El dijous 6 de març un grup d'aquesta associació vam anar a  la representació de Boscos endidns  i vam gaudir del programa de mà en braille i vampoder experimentar que aquest és un recurs molt útil per a seguir amb més deteniment l'obra -tant pel que fa a aspectes narratius com escènics. Unn cop acabada la representació, vam pujar a l'escenari i vam poder prendre consciència de l'espai i els elements que el configuren. Tant el programa en braille com la possibilitat de tocar l'escdenari són elements que garanteixen l'accessibilitat a l'obra.
    Boscos endins es representa al Teatre Victòria fins el mes de maig. Les entrades es poden adquirir al Teleentrades de la Caixa de Catalunya (902101212). El telèfon per a fer reserves de grups és el 902888090. En aquest telèfon s'ofereix un desconte del 20 per cent en grups de 10   persones els dimecres idijous i en grups de 20 persones els divendres dissabtes i diumenges.

Guia en braille dels Ferrocarrils a l``area metropolitana de Barcelona

La Fundació de Cecs Manuel Caragol ha confeccionat un document que recull informació relativa al transport ferroviari en l'àrea metropolitana. Es tracta d'una guia amb els recorreguts de totes les línies de ferrocarril, tant urbà com suburbà, que tenen el seu origen i destí a l'àrea metropolitana de Barcelona, on s'inclouen les del metro
d'aquesta ciutat, totes les dels Ferrocarrils de la Generalitat, les de rodalies RENFE i les del Tram Baix i del Tram Besòs; És un document que reuneix una informació que en bona part era fins ara poc accessible per a les persones cegues i amb baixa visió, i que
fins ara no s'havia publicat de forma unificada; en ell hi trobareu també els telèfons i Web's d'informació de cada operador de transport, així com un resum dels horaris de totes les línies, i es pot descarregar directament   des d'aquesta adreça. 
http://www.funcaragol.org/ftp/manuales/ferambcn.zip 
  Actualment la guia està disponible a la  plana web de la FCMC per descarregar-la en forma d'arxiu per ser llegit directament a l'ordinador (format Microsoft
Word), i de fitxer per ser imprès en Braille quan es compta amb una impressora a l'efecte; aquelles persones que desitgin disposar d'ell directament en 
paper, s'entèn en Braille, i que no tinguin els mitjans per produir-lo elles mateixes, el poden demanar a la Fundació de Cecs Manuel Caragol des d'on se'ls facilitarà tot tenint en conte que cal un marge de temps   per a servir-lo ja que l'entitat conta   únicament amb els  recursos, propis
i una gran demanda els  podria saturar. El mail per sol·licitar-lo és:
mail@funcaragol.org
Preguem que feu difusió de l'existència d'aquest document entre aquelles persones que penseu els pot interessar. Moltes gràcies!